Ord - Slett del av et bord

I tabellen Tabellverktøy kan du ved å klikke på Slett-knappen (Rader og kolonner) få tre svært eksakte kommandoer:

  • Slett kolonner: fjerner kolonnen til den aktive cellen eller valgte kolonner.
  • Slett rader: sletter raden i den aktive cellen eller valgte linjer.
  • Slett tabell: sletter tabellen.

Alternativer for Slett celler, viser en dialogboks der du angir hvordan Word må omorganisere resten av tabellen:

  • Skiftceller igjen: cellene til høyre for de slettede cellene vil skifte til venstre for å "fylle" det tomme rommet.
  • Skift celler: Cellene som befinner seg under de slettede cellene, vil skifte til "fylle" det tomme rommet.
  • Slett hele raden eller kolonnen: Slettingen strekker seg til alle celler i samme kolonne eller i samme rad.

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips