Ubuntu - Slik utfører du oppdateringer via en proxy

Ubuntu - Slik utfører du oppdateringer via en proxy

Utgave

Synaptic Package Manager lar deg installere og oppgradere programvarepakker på Ubuntu. Hvis du bruker Internett via en proxy, må du aktivere proxy-støttefunksjonen til Synaptic, for å kunne laste ned de nyeste sikkerhetsoppdateringene.

Aktiverer proxy-støtte på Synatics

 • Start synaptisk .
 • Klikk på Innstillinger-menyen> Innstillinger .
 • Gå til fanen Nettverk .
 • Skriv inn adressen og porten til proxyen.
 • Klikk på Validate .

Bruke en proxy med apt-get og aptitude

Metode 1 - konfigurer http_proxy

 • Åpne / etc / profilen for redigering:
  • gksudo gedit / etc / profile 
 • Legg til følgende linje:
  • "Http_proxy =" // proxy.myISP.com:3128" 
 • Erstatt: proxy.myISP.com:3128 av adressen og portnummeret til proxyen du vil bruke.
 • Hvis din proxy krever et passord, bruk følgende notasjon:
  • // login: : 3128 

Metode 2: Konfigurer apt

 • Opprett en konfigurasjonsfil for å " tvinge " bruk av proxyen:

 sudo echo 'Acquire :: http :: Proxy "[//proxy.myISP.com:3128]"; " > /etc/apt/apt.conf.d/proxy 
 • Erstatt: proxy.myISP.com:3128 av adressen og portnummeret til proxyen du vil bruke.
Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips