PlayStation - Slik kontrollerer du batteristatusen til en trådløs kontroller

PlayStation - Slik kontrollerer du batteristatusen til en trådløs kontroller

For å sjekke batteristatusen til PlayStations trådløse kontroller, følg fremgangsmåten nedenfor:
  • Trykk og hold PS-knappen (den store knappen i midten av kontrolleren).
  • Batterinivåindikatoren vises på skjermen.
Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips