Nokia N9 - Deaktiver strømsparingsmodus

Utgave

Hvordan deaktivere strømsparingsmodusfunksjonen under en Nokia N9?

Løsning

For å deaktivere strømsparingsmodusen til Nokia N9, følg nedenstående manipulering:

  • Fra startskjermbildet> Trykk på Innstillinger> Enheter
  • Gå til avsnittet "Batteri".
  • Trykk på "Strømsparingsmodus" -oppføringen.
  • I menyen som vises, velg "Av".

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips